Magyar Falu Program

Hírek

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

Hirdetmény


Hirdetmény a Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozási idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

  Nagykanizsai Tankerületi Központ hirdetmény
Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap