Magyar Falu Program

Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

EFOP-4.1.2-17-00103


Esély a Jövőért! - a Borsfai Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Pályázó neve: Nagykanizsai Tankerületi Központ

Projekt megnevezése: Esély a Jövőért!

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Zala

Projekt helyszíne (település): Borsfa

Megítélt összeg: 1 051 303 125 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.04.

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2022.02.28.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória: Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás), Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt összköltség: 1 541 621 898 .- HUF

Projekt összefoglaló:

A cél egy olyan iskola kialakítása, amely a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztésen megy át. Biztosítja a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást, a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzájutást, valamint a mindennapi testnevelés feltételeit az egyenlő esélyeket megteremtve. A kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek megvalósítása: korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, csoportszobák, fejlesztőtermek, közösségi terek. Jelenleg az intézmény nem rendelkezik tornateremmel, ezért annak építésével sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszközfeltételei valósulnak meg. A csoportszobák építésével lehetőség nyílik a művészeti ágak, tanszakok alapfokú oktatására. A fejlesztőszobák építésével a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosítva lenne. A létszám növekedés miatt, valamint a jelenlegi épület, illetve a tantermek száma nem felel meg a jelenlegi előírásoknak (MSZ 24203-2), ezért válik szükségesség az épület bővítése a következő formában. Új szárny építésével valósul meg a kapacitásbővítés, tanterem, fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek, nyelvi-informatika labor, természettudományos szaktanterem és az alapfokú művészetoktatás megtartására alkalmas helyiségek kialakításával. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg a projekt keretein belül. Az iskolaudvar és a tanulók által használt kerítésen belüli tereknek kiemelt szerepet kell kapniuk a zöldterület tervezés és fenntartás terén. A fejlesztés során térkövezés, füvesítés, udvari bútorok telepítésére kerül sor. Az intézmény és a fenntartó célja, hogy az iskolában tovább erősödjön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat. Az együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében az intézmény dolgozói egyre több programot szerveznek majd a jövőben, ehhez pedig elengedhetetlen a közösségi terek kialakítása. Az aula megépítése lehetőséget biztosít az iskolai rendezvények, ünnepségek lebonyolítására. A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében az MSZE 24203-2:2012 szabvány rendelkezéseit figyelembe véve tornaterem építésére kerül sor. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében felsoroltak figyelembevételével valósul meg ezen tevékenység. A projekt keretében az ebédlő helyiség fejlesztése valósul meg. A felújított ebédlőbe új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása érdekében szükséges további tanári szoba kialakítása is.

Információ kérhető: nagykanizsa@kk.gov.hu

Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap