Magyar Falu Program

Európai Regionális Fejlesztési Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

EFOP-4.1.2-17-00105


"Test és lélek" - Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában

Pályázó neve: NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Projekt megnevezése: "Test és lélek" - Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Zala

Projekt helyszíne (település): Gyenesdiás

Megítélt összeg: 1 307 858 720 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.04

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória: Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó oktatási infrastruktúra (alapfokú és általános középfokú oktatás), Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás

Projekt összköltség: 1 428 495 658 .- HUF

Projekt összefoglaló:

A projekt keretében a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztését tűzte ki a projektgazda célul. Ennek keretében egy környezettudatos, kézilabda pályát magába foglaló, 2 részre osztható tornaterem a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (vizesblokk, öltözők, szertárak), valamint ehhez kapcsolódóan egy táncterem kerül kialakításra, amely a magas szintű művészeti oktatást segíti majd elő. Továbbiakban 6 db új tanterem kerül kialakításra az épülethez kapcsolódóan bővítmény formájában, hiszen bizonyított a folyamatos létszámnövekedés, ezen kívül a bázisintézményi jogosultság is azt igazolja, hogy a tanulói létszám folyamatosan növekedik. Három terem esetében funkcióváltás jönne létre:

- művészeti tantermek létrehozása szerepel a tervek között, minőségi oktatási helyszínt biztosítva az alapfokú művészeti oktatásnak, tekintettel arra, hogy a művészeti tanulók létszáma csökkenő tendenciát mutat. Az érintett terület fejlesztésével újabb diákok érdeklődését tudnánk felkelteni a művészeti oktatás iránt.

- nyelvi labor kialakítása a tetőtéri részben

Az iskola vezetése szeretné, ha az évtizedekkel ezelőtt megszüntetett és lebontott külső tanterem ismét újraépítésre kerülne egy iparművészeti/technika tanteremként, ott tudna működni egy teljesen felszerelt “barkács” szoba. A bővülő tér a fűtés és az energiahatékonysági tényezők kapacitásbővítését is maga után vonja, amely jelentős tételt képez a költségek között. Ezen kívül a megnövekedő gyermeklétszám a vizesblokk fejlesztését is indokolja. Az épületben jelenleg teljes akadálymentesítés található, amelyet szeretnénk az épület-növekményekben is megvalósítani.

A fejlesztés eredményeként a mai kornak megfelelő fejlesztés jönne létre, amely méltóképpen képviselné a minőségi oktatás elősegítésének lehetőségét.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.

Információ kérhető: nagykanizsa@kk.gov.hu

Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap