Magyar Falu Program

Európai Szociális Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

EFOP-3.1.6-16-2017-00025


A Nagykanizsai Tankerületi Központ „Nyújtsd a kezed” című projektjének célja a két gyógypedagógiai intézményében a súlyos és halmozottan fogyatékos, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelés-oktatáshoz kapcsolódó szakmai megújulás elősegítése, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztése.

Kedvezményezett:    Nagykanizsai Tankerületi Központ
Projekt címe:    „Nyújtsd a kezed”
Projekt azonosító száma:    EFOP-3.1.6-16-2017-00025
A támogatás összege:    90.000.000 Ft
Támogatás intenzitása:    100 %
Projekt megvalósítás ideje:    2018.07.01. – 2021.09.28.
*A támogatási szerződés 1. számú módosítása alapján, a projekt megvalósítási ideje 36 hónapos időtartamra csökkent, így a projekt befejezésének határideje 2021.06.30-ra módosult. A járványhelyzet okán a szakmai megvalósításra rendelkezésre álló idő 90 nappal meghosszabbításra került, igy a projekt szakmai megvalósítása 2021.09.28. -án zárul.

A projekt elsődleges célja a korai iskola elhagyás csökkentése, és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása. A projekt alapvetése az a modern szakmai szemlélet, amely a meglévő képességekre és azok fejleszthetőségére helyezi a hangsúlyt a fejlesztő nevelés-oktatás és az utazó szolgálat terén. A projekt célcsoportja a súlyos és halmozottan fogyatékos valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek a Nagykanizsai Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó két speciális intézményben, illetve a gyermekek szülei és családtagjai és a képzésekbe, fejlesztésbe bevont munkatársak.

Az EFOP-3.1.6-16 jelű pályázat során a gyógypedagógusok szakmai kompetenciáinak emelését célzó módszertani, terápiás ismereteket nyújtó képzések megvalósítására kerül sor. A fejlesztés hozzásegíti az intézményeket a széleskörű, sérülés-specifikus, minőségi ellátás biztosításához. Az említett terápiák speciális eszköz- és helyigényes tevékenységek, ezért a humán erőforrás fejlesztésén túl szükség van a rendelkezésre álló infrastruktúra fejlesztésére is, amelyre az EFOP-4.1.6-16 pályázat ad lehetőséget. Mivel a korábbi lehetőségek csak csekély forrást engedélyeztek a szükséges eszközök beszerzéséhez, az EFOP-4.1.6-16 pályázati felhívás ezt a nehézséget is megoldhatná, amelyre a tankerületünk szintén pályázott. Az indokoltságnak megfelelően a projekt konkrét célja, hogy a fenntartó a nevesített intézmények infrastrukturális adottságait korszerűsítse és bővítse, az eszközrendszerét fejlessze ezzel is, hozzájárulva a sérült gyerekek korszerű és hatékony neveléséhez a Szivárvány EGYMI-ben és a Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.

További információ kérhető:
Kovács Balázs projektmenedzser
+36(20)3558808; balazs.kovacs@kk.gov.hu

Horváth Istvánné szakmai vezető
+36(30)4004559

Krasznai Tamásné szakmai koordinátor
+36(30)4391788
 

Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap