Magyar Falu Program

Európai Szociális Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

EFOP-3.2.3-17 - „Digitális környezet a köznevelésben"


EFOP-3.2.3-17-2017-00054 - Tanulás és tanítás a digitális térben. Digitális környezet fejlesztése a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményeiben

A projekt kedvezményezettje: Nagykanizsai Tankerületi Központ

A tervezett fejlesztés a Nagykanizsai Tankerületi Központ által működtetett és fenntartott, a pályázat célcsoportjába tartozó gyermekek számára négy önálló OM azonosítóval rendelkező intézményben jelent szakmai fejlesztést. Jelen projekt által támogatott intézmények megvalósulás helyszínei:

 

Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dr. Mező Ferenc Gimnázium

Kőrösi-Péterfy Általános Iskola

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

 

Az elnyert támogatás összege: 110 000 000,- Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:

A projekt fő célja:

o    Digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskoláink digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez.

A felhívás részcéljai:

o    A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával.

o    A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

o    Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósítása.

o    A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele.

Megvalósítandó tevékenységek

o    Pedagógiai-módszertani elemek

a. A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése.
b. A DPM fejlesztéshez összeállított, vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés.
c. Az összeállított, ill. választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.) , ill. a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) felületén.
d. Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák, tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítása, legalább a programba bevont intézmények között.
e. Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése.
f. A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása a digitális pedagógia bevezetéséről.
g. Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok beválás-vizsgálata, ajánlások megfogalmazása és disszeminációja.

o    A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

a. IKT eszközök, berendezések beszerzése.
b. A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése.

 

o    Támogató szolgáltatások (mentorálás, nyomonkövetés) biztosítása

a. A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok ellátása.
b. A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk).
c. A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása, a folyamatok minőségbiztosítása.
d. A pilot program előkészítése, megvalósítása és az eredmények hasznosítása (kiemelten a jó gyakorlatok, az implementált tananyagok, módszertanok megosztása) során kötelező a szakmai együttműködés és az információszolgáltatás.

 

További információ kérhető: Dr. Molnár Zoltán - projektmenedzser

e-mail: zoltan.molnar.dr@gmail.com

  Digitális környezet fejlesztése
  C tábla
  Felhívás
Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap