Magyar Falu Program

Európai Szociális Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

EFOP-3.3.5-17-2017-00039


Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.3.5-17-2017-00039

Korszerű pedagógia módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Nagykanizsai 
Tankerületi Központ intézményeiben 

Kedvezményezett:    Nagykanizsai Tankerületi Központ
Projekt címe:    "A Nagykanizsai Tankerületi Központ Iskolai Közössési Program Pilot Programja"
Projekt azonosító száma:    EFOP-3.3.5-17-2017-00039
A támogatás összege:    250.000.000 Ft
Támogatás intenzitása:    100 %
Projekt megvalósítás ideje:    2018.04.01. – 2019.09.30.


Projekt célja:

A Nagykanizsai Tankerületi Központ projektjének átfogó célja tematikus nem formális és informális programok (kísérleti) pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében. A bentlakásos és napközi programok ugyanakkor nem csak a tanulók tudásának szélesítésére alkalmasak, hanem a szociális készségek fejlesztésére is: kilépve a megszokott iskolai keretek közül, mégis egy biztonságos környezetben lehetőségük nyílik a diákoknak egy új közösségbe való beilleszkedésre, új kapcsolatok kiépítésére, a csoportokban a különböző korosztályok közötti kapcsolatteremtés, együttműködés gyakorlására.

  Közlemény
Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap