Magyar Falu Program

Kohéziós Alap pályázatok

  • Intézmények
  • Menü


Minden intézmény

KEHOP-5.2.10-16-2017-00147


A pályázó szervezet a Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény alapküldetése a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek oktatása, nevelése.

Kedvezményezett:    Nagykanizsai Tankerületi Központ
Projekt címe:    "A Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése"
Projekt azonosító száma:    KEHOP-5.2.10-16-2017-00147
A támogatás összege:    73.796.232 Ft
Támogatás intenzitása:    99,4 %
Projekt megvalósítás ideje:    2018.01.15. – 2019.01.14.

A pályázó szervezet a Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium. Az intézmény alapküldetése a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek oktatása, nevelése. Az óvodai neveléstől a szakma megszerzésig minden segítség megadása, hogy a gyermekek iskolai sikeressége biztosított legyen, illetve a lemorzsolódás minimálisra csökkenjen.

Az intézmény heti bentlakásos kollégiumi ellátást, valamint minden olyan tevékenységet, foglalkozást biztosít melyek a tanulók tudását, szocializációját, a szabadidő tartalmasabb eltöltését teszik lehetővé.

A szakközépiskola oktató-nevelő munkájának célja és feladata, hogy kulturált, a választott szakmára orientáló környezetet biztosítson tanulóinak, lehetőséget adjon a továbbtanulásra, illetve az alapos szakmai ismeretek elsajátítására, valamint megfeleljen a szülők, illetve a társadalmi környezet, a munkaerőpiac elvárásainak.

Egyre több a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, magatartászavaros tanuló. A lassabban haladó gyermekek felzárkóztatását tanórai differenciálással, korrepetálással, fejlesztő foglalkozásokkal biztosítják.

Fő cél a nyugodt, kiegyensúlyozott, következetes, gyermekközpontú légkörben történő személyiség-fejlesztés.

A pályázat hosszú távú célkitűzése: fenntarthatóbb intézmény, kulturált és igényes épület megjelenéssel, pozitív hatás az oktatásra, nevelésre, az intézmény hírnevét erősítő hatások.

Közvetlen cél: épület homlokzati felújítása, belső épületérzet jelentős javulása, energia-megtakarítás, CO2 kibocsájtás csökkentése, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, közvetett cél: eredményesebb munkakörnyezet, gyermekbarát iskola, az oktatási környezet javítása.

  sajtóközlemény - Térségi Általános Iskola - Csapi
Kohéziós Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap